Wat is kiezen met passie?

Waar testen en computers geen antwoord meer hebben…

Kiezen met passie
® is een ontwikkelingsgerichte keuze- en coachingsmethode voor het vinden van een passende opleidings-  of beroepsrichting. Zij is ontwikkeld door Nicole Brentjens en kan worden toegepast in individuele gesprekken en in groepen. Het vertrekpunt is de intuïtieve belevingswereld. Als mens hebben we ons aangeleerd om met ons denken tot een antwoord te komen terwijl de kiem voor potentieelontwikkeling en een leven lang leren juist ligt op gevoelsniveau.

Hoe wakker je de vonk aan? Hoe zorg je ervoor dat een keuze ook echt iets van jezelf is? Wat zijn mijn passieremmers?
Inzicht in de werking van de eigen gevoelswereld is daarbij onontbeerlijk, oftewel inzicht in de niet rationele, vaak onbewuste, innerlijke drijfveren die meespelen bij het maken van een keuze. En ook: bij jezelf kunnen onderscheiden wat is authentiek en wat niet? Het keuzeproces zelf staat centraal. Het uitgangspunt is: als je ergens passie voor voelt of als iets je aantrekt dan liggen daar ook talenten, anders zou het je namelijk niet aantrekken. 

Kiezen met passie binnen uw onderwijsorganisatie


Kiezen met passie is de verbindende, onmisbare en momenteel nog vaak ontbrekende schakel tussen digitale testen, open dagen, beroepen- en opleidingsinformatie en de persoon zelf. Zij zorgt ervoor dat een scholier of student:

  • weet hoe een intrinsieke studiekeuze te maken en zich bewust is van zijn eventuele remmers daarbij;
  • een beeld heeft van zijn interesserichtingen;
  • afhankelijk van de besluitvormingsfase waarin hij verkeert, daadwerkelijk een keuze heeft gemaakt of een persoonlijk keuzeplan heeft. In het plan staan zijn, te ondernemen activiteiten, om tot een intrinsieke keuze te komen.

U kunt kiezen met passie op verschillende manieren inzetten: 

  • voor effectieve studiestartgesprekken of bijeenkomsten aan de poort.
  • in individuele studie- en beroepskeuzegesprekken.
  • als losse afgeronde groepscoachingsmodule van 3 uur.
  • als onderdeel van loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB).
Kiezen met passie is uitstekend te combineren met (digitale)instrumenten en testen die gericht zijn op het ontdekken van talenten of het matchen met beroepen. Het persoonlijke contact en de passieremmers, die onlosmakelijk verbonden zijn met kiezen met passie, zorgen voor verdieping tijdens de nabespreking. 

Website door TARGET visuele communicatie